Δίκτυο Συνεργατών Asteroidz

Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, κατανοείτε και συμφωνείτε μαζί τους.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και μετά την αποδοχή, θα γίνετε συνεργάτης και δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της συμφωνίας. Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό: να διαφημίσετε νόμιμα τον ιστότοπo μας για να λάβετε προμήθεια για προϊόντα που αγοράστηκαν από τα αναφερόμενα άτομα.

Ευθύνες συνεργατών

Είναι κατανοητό ότι θα εισαγάγετε τα προϊόντα μας στους τρέχοντες και μελλοντικούς πελάτες σας και θα συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους, καθώς και αυτούς που διέπουν τους νόμους περί μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Η Asteroidz - Alternative Wear and More διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει τυχόν υποψήφιους πελάτες και θα σας πληρώσει προμήθεια ανά πελάτη που αναφέρεται χρησιμοποιώντας τον κωδικό της εταιρείας σας σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα πληρωμών.

Είτε εσείς είτε η Asteroidz - Alternative Wear and More μπορείτε να τερματίσετε τη σχέση Συνεργατών ανά πάσα στιγμή. Έχετε το δικαίωμα να κερδίσετε πληρωμές Συνεργατών μόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου σας ως εγκεκριμένου Συνεργάτη. Το Asteroidz - Alternative Wear and More ενδέχεται να αλλάξει τις πολιτικές προγράμματος και υπηρεσιών και τις διαδικασίες λειτουργίας ανά πάσα στιγμή.

Σχέση θυγατρικών

Αυτή η σχέση Συνεργάτη είναι ανεξάρτητη εταιρεία. Η Asteroidz - Alternative Wear and More δεν θα φέρει ευθύνη για έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα και η συνολική μας ευθύνη που προκύπτει σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά τέλη παραπομπής που καταβλήθηκαν ή πληρωτέα σε εσάς. Η Hippie Monkeys Υπηρεσίες Διαδικτύου EE δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση σχετικά με το πρόγραμμα. Επιπλέον, το Asteroidz - Alternative Wear and More δεν δηλώνει ότι η λειτουργία της υπηρεσίας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα και το θα δεν ευθύνεται για τις συνέπειες τυχόν διακοπών ή σφαλμάτων.